Ашигт малтмалын элс компани дэвшилтэт үйлдвэрлэл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна