Механизмын сэлэмчин Жэжян аль компанийг худалдаж авах ёстой