Нэг тонн хөнгөн цагаан цагаан элс хэр их нордог вэ