бутлуур зэсийн жилийн худалдан авагчдын гарын авлага