либерийн чулуу бутлуурт тулгарч буй эрүүл мэндийн аюул