төмрийн нунтагыг тээрмийн масштабаар нөхөн сэргээх зардал