хөдөлгөөнт авто бутлуурууд Алберта Британи Колумбийн бүсэд хөлсөлнө