Psh давхар хөндий эргэдэг бутлуур Нанчан мужийн борлуулалт